TiếngViệtTiếngViệt
Privacy & Terms

Chào mừng đến với Rinconandroid.com! Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau:

1. Tổng quan về dịch vụ

Rinconandroid.com là trang web cung cấp tải xuống phần mềm Android miễn phí. Chúng tôi cung cấp phần mềm này thông qua tải lên của người dùng. Đồng thời, hình ảnh trên trang web của chúng tôi được lấy từ ảnh chụp màn hình phần mềm và ảnh chụp màn hình trò chơi do người dùng tải lên.

2. Nội dung do người dùng tải lên

a. Nội dung phần mềm do người dùng tải lên phải tuân thủ luật pháp và quy định và không được chứa bất kỳ nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, bạo lực hoặc vi phạm nào.

b. Người dùng sở hữu mọi bản quyền hoặc đã được ủy quyền hợp pháp đối với nội dung mình tải lên và đồng ý để rinconandroid.com hiển thị, phân phối và sử dụng nội dung trên trang web.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

a. Quyền sở hữu trí tuệ của tất cả nội dung trên Rinconandroid.com (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, biểu tượng, âm thanh, video, phần mềm, mã, v.v.) thuộc về người tải lên.

b. Nếu bạn cảm thấy nội dung của Rinconandroid.com vi phạm quyền của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ xóa nội dung đó sớm nhất có thể.

4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

a. Chúng tôi không chịu trách nhiệm xem xét nội dung do người dùng tải lên nhưng chúng tôi có quyền xóa nội dung vi phạm pháp luật, quy định hoặc vi phạm bất kỳ lúc nào.

b. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được cung cấp hoặc duy trì bởi Công ty hoặc liên kết với Công ty dưới bất kỳ hình thức nào. Xin lưu ý rằng tính chính xác, liên quan, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên các trang web bên ngoài này không được đảm bảo.

5. Bảo vệ quyền riêng tư

a. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sẽ không cung cấp thông tin đó cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của người dùng.

b. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin không thể nhận dạng cá nhân nào từ người dùng, chẳng hạn như hồ sơ truy cập, thói quen sử dụng, v.v.

6. Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào và thông báo cho người dùng thông qua thông báo trên trang web hoặc các phương tiện thích hợp khác. Người dùng nên đọc và đồng ý với các điều khoản sửa đổi trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Cảm ơn bạn đã sử dụng!