TiếngViệtTiếngViệt
DMCA

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) là đạo luật bản quyền quan trọng của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ chủ sở hữu bản quyền và cho phép họ xóa một số tệp nhất định đã được sử dụng mà không có sự cho phép thích hợp. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ bản quyền nên chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của DMCA và cung cấp cho bạn kênh khiếu nại thuận tiện.

Nếu bạn nhận thấy tác phẩm của mình đã bị sử dụng trái phép hoặc nếu bạn thấy rằng một số nội dung vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Nhóm của chúng tôi sẽ xem xét khiếu nại của bạn một cách nghiêm túc và phản hồi trong vòng 2-4 ngày làm việc.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn qua email cho một bên khác (chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi) có thể khiến khiếu nại không được gửi đúng cách, do đó làm chậm thời gian phản hồi của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để đảm bảo rằng khiếu nại của bạn được xử lý kịp thời và hiệu quả.

Bảo vệ bản quyền là một trách nhiệm quan trọng và chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và hỗ trợ của bạn trong vấn đề này. Chúng tôi mong được làm việc với bạn để duy trì một môi trường nơi bản quyền có thể được sử dụng hợp pháp.